Veckodisposition

  • Introduktion


    Den här introduktionen ger dig en överblick av Stockholms stad som arbetsgivare och organisation, samt visar hur vi tillsammans jobbar för stockholmarna. Programmet innehåller texter, filmer och länkar som du kommer ha användning av i ditt nya jobb. Varmt välkommen till oss! 


              


    Tillgänglighet

    Filmer i utbildningen Introduktion Stockholms stad har tillgänglighetsbrister som är kända av utbildningsägaren i form av att nuvarande filmer inte är textade. Nya uppdaterade filmer planeras att tas fram under 2022-23. Vid frågor, kontakta funktionsbrevlådan för Utbildningsplattformen Funktion.SLK.utbildningsplattformen@stockholm.se