Hitta utbildning

Laddar
Filter som används
 
Alla utbildningar.

32 poster

Ta bort

Dela

Den som du delar denna länk med kanske inte ser samma innehåll i katalogen som du gör, beroende på den personens rättigheter.
Kopiera länk till urklipp

E-böcker från Stockholms stadsbibliotek, så hör gör du

Kortfattad information om hur du laddar ner en e-bok från Stockholms stadsbibliotek till din mobil eller surfplatta.
Utbildning

Mentorsutbildning

Stockholmsmentor – utvecklas i din roll som mentor
Utbildning

Handledarutbildning

Utvecklas i rollen som handledare på arbetsplatsen
Utbildning

Bryt myten! Öka din kunskap om psykisk ohälsa

Grundutbildning om vikten av att uppmärksamma och prata om psykisk ohälsa
Utbildning

Introduktion för deltagare i Stockholmsjobb

Den här introduktionen vänder sig till deltagare i Stockholmsjobb.
Utbildning

Bemöta äldre med syn- och hörselnedsättning

Du som jobbar i äldreomsorgen möter varje dag personer med nedsatt syn och hörsel. Med kunskap om syn- och hörselnedsättning kan du spela en viktig roll. Det kan handla om hur du bemöter personen, men också om att stötta personen att använda sina syn- och hörhjälpmedel.
Utbildning

Stockholms miljöprogram 2020-2023 – vägledning, inspiration och stöd

Utbildningen ger dig som chef eller ledare i Stockholms stad en vägledning till miljöprogrammet. Här får du inspiration och stöd för att arbeta med de sju målen. Utbildningen tar cirka 65 minuter att genomföra.
Utbildning

Konsult på SISAB

Den här utbildningen riktar sig till SISAB:s ramavtalade konsulter.
Utbildning

Vägen till din framtid – så funkar komvux

Det här är en vägledning för dig som vill veta vad studier på komvux kan innebära för just dig.
Utbildning

Introduktion till kulturförvaltningen

Den här introduktionen ger dig en överblick över kulturförvaltningen och våra verksamheter.
Utbildning

Digital studieteknik

I den här utbildningen får du lära dig hur du pluggar smartare.
Utbildning

Naturvårdande skötsel - En utbildning om att sköta om våra naturområden i Stockholms stad

Skötseln av stadens grönytor är viktig för att gynna mångfald av arter och naturtyper, både för människor och artbevarande. Utbildningen riktar sig till alla som praktiskt eller administrativt deltar i arbetet med stadens olika typer av grönytor.
Utbildning

SISAB T-Lan utbildning

Den här utbildningen riktar sig till dig som har tillgång till SISAB:s T-Lan och ska kunna skydda dina informationstillgångar på rätt sätt.
Utbildning

UX för bibliotek

UX för bibliotek - metoder för verksamhetsutveckling med utgångspunkt i användarupplevelser
Utbildning

Koll på cannabis

Koll på cannabis – ett utbildningsmaterial från socialförvaltningen om ungdomar och droger med fokus på cannabis. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med ungdomar.
Utbildning

Bibliotekssekretess 1: Interna system

Bibliotekssekretess 1: Interna system
Utbildning

ParaDifo – utförardokumentationssytem

Här får du lära dig att ta emot uppdrag från Stockholm stad, skapa genomförandeplaner, uppföljningar och annan dokumentation
Utbildning

Kemikaliesmart grundskola och fritidsverksamhet

Utbildning och vägledning för att minska mängden skadliga ämnen i skolan och på fritids. Riktar sig till både personal och chefer.
Utbildning

Kemikaliesmart förskola

Utbildning av personal är en viktig del i arbetet för en kemikaliesmart förskola. Kemikaliecentrum har tagit fram en webbutbildning för dig som arbetar i förskolan eller i pedagogisk omsorg.
Utbildning

Handledarutbildning feriejobbshandledare

Utbildning för dig som ska handleda en ungdom som ska feriejobba
Utbildning

Webbtest för blivande ställföreträdare

Testet innehåller frågor som rör uppdraget att vara god man eller förvaltare.
Utbildning

Mat och måltider för äldre

Det här är en utbildning för dig som vill lära dig mer om mat och måltider för äldre. Det är totalt sex avsnitt om mat- och måltidspolicy, maten, måltidsfördelning och nattfasta, förebygg undernäring, måltidsmiljö och livsmedelshygien-säker mat. Utbildningen vänder sig till vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen.
Utbildning

Tillgänglighet för webbplatsen Utbildningsplattformen

Tillgänglighetsredogörelse för Stockholms stads publika Utbildningsplattform.
Utbildning

Vikarieintroduktion

Välkommen till utbildningsförvaltningens introduktion för dig arbetar som timvikarie.
Utbildning

Introduktion till utbildningsförvaltningen

Varmt välkommen till utbildningsförvaltningens introduktion. Den här introduktionen ger dig en överblick av utbildningsförvaltningen som arbetsgivare och organisation
Utbildning

Introduktion till utbildningsförvaltningen

Utbildning

Informationskurs om sysselsättning, bostad och hälsa

Utbildning

Introduktion Stockholms stad

Som medarbetare i Stockholms stad arbetar vi tillsammans för stockholmarnas bästa. Vårt uppdrag är att erbjuda service och utveckla staden på ett hållbart sätt. Den här introduktionen ger dig en överblick av Stockholms stad som arbetsgivare och organisation.
Utbildning

Introduktionskurs Geodata och dpMap

Utbildning

ParaDifo – externa vårdgivare

Utbildning

Kurs i ParaGå - Privata utförare

Utbildning

Kurs i ParaGå - Kommunala utförare

Utbildning