Ämnesdisposition

  • Kurs i ParaGå - Kommunalta utförare

    Detta är en eLearning som är avsedd för dig som arbetar inom hemtjänsten hos en kommunal utförare och använder eller står i begrepp att börja använda ParaGå. Efter genomgång av kurs kommer du att ha tillräckliga kunskaper för att börja använda ParaGå samt behärska applikationenför attt få ut möjliga nyttta av den. Kursen tar ca 30 minuter att genomföra.

    Lycka till!