Tillgängliga kurser

Introduktionskurs

Tillåt gäster

Detta är en eLearning som är avsedd för dig som arbetar med en verksamhet inom Individ- och Familjeomsorg och som får uppdrag av Stockholms stad. I din verksamhet använder ni eller står i begrepp att börja använda ParaDifo och efter genomgången kurs kommer du att ha tillräckliga kunskaper för kunna dokumentera i ParaDifo.

Kursen tar ca 30 minuter att genomföra.

Detta är en e-learning som är avsedd för dig som arbetar inom hemtjänsten hos en privat utförare och använder eller står i begrepp att börja använda ParaGå. Efter genomgången kurs gör du ett examenstest. Rättning av testet sker automatiskt och 80% av frågorna måste besvaras rätt för att du ska bli godkänd. Kursen tar ca 30 minuter att genomföra.

Lycka till!

Detta är en eLearning som är avsedd för dig som arbetar inom hemtjänsten hos en kommunal utförare och använder eller står i begrepp att börja använda ParaGå. Efter genomgång av kurs kommer du att ha tillräckliga kunskaper för att börja använda ParaGå samt behärska applikationenför attt få ut möjliga nyttta av den. Kursen tar ca 30 minuter att genomföra.

Lycka till!

Det här är en informationskurs för dig som har haft insatser från socialtjänsten och som snart ska flytta ut till ett eget boende. Kursen innehåller viktig information för dig som ska kliva in i vuxenlivet och behandlar ämnena arbete, eftergymnasial utbildning, bostad, samt hälsa och samlevnad.