Ämnesdisposition

  • Välkommen till kurs ParaDifo – externa vårdgivare

    Detta är en eLearning som är avsedd för dig som arbetar med en verksamhet inom Individ- och Familjeomsorg och som får uppdrag av Stockholms stad. I din verksamhet använder ni eller står i begrepp att börja använda ParaDifo och efter genomgången kurs kommer du att ha tillräckliga kunskaper för kunna dokumentera i ParaDifo.
    Den 19 november 2016 infördes en Spara-knapp i genomförandeplaner och uppföljningar. Denna knapp förklaras inte i e-learningen men finns med i manualen som du kan ladda ner nedan.

    Kursen tar ca 30 minuter att genomföra.