Ämnesdisposition

  • ParaGå - Privata utförare

    Detta är en e-learning som är avsedd för dig som arbetar inom hemtjänsten hos en privat utförare och använder eller står i begrepp att börja använda ParaGå. Efter genomgången kurs gör du ett examenstest. Rättning av testet sker automatiskt och 80% av frågorna måste besvaras rätt för att du ska bli godkänd. Kursen tar ca 30 minuter att genomföra. 

    Lycka till!